پارکاب

هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

    ای نام تو بهترین سرآغاز....

وَالْحَمْدُ للهِِ الَّذی تَحَبَّبَ اِلَی وَهُوَ غَنِی عَنّی

و ستایش خدایی را که با من دوستی کند

در صورتی که از من بی نیاز است